OCR

AUTOMATICKÉ VYTĚŽOVÁNÍ DAT Z DOKUMENTŮ

UŠETŘETE ČAS I NÁKLADY ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ.
OCR VÁS ZBAVÍ MANUÁLNÍHO PŘEPISOVÁNÍ DAT I TŘÍDĚNÍ DOKUMENTACE.

Systém či software OCR (Optical Character Recognition) je technologie využívaná k vytěžování naskenovaných či elektronických dokumentů. Se skenem dokumentu (faktura, smlouva, stránka z knihy) zpravidla již nelze nadále nijak výrazně pracovat. OCR automaticky dokument vytěží, tedy rozpozná tištěné znaky, a převede jej opět do psané a editovatelné podoby. Výrazně urychluje pořizování dokumentů a celkovou práci, snižuje náklady i pracovní stres.

Využíváme software OCR výhradně v českém jazyce, s intuitivním a maximálně uživatelsky vstřícným rozhraním. Je vhodný nejen pro soukromé osoby, ale zejména pro firmy či státní instituce. Tento software pro digitalizaci dokumentů patří mezi špičky českého trhu již osmým rokem. Sami využíváme tento silný nástroj  pro vytěžování dat našich klientů. Jsme však připraveni implementovat OCR do vaší firmy a vy si již budete sami vytěžovat potřebné dokumenty.

 

Výrazně ušetří čas, který je jinak nutný k manuálnímu zpracování a ručnímu přepisování dat. Dokumenty jsou zpracovány prakticky bez nutnosti externího zásahu.

Díky učícímu se algoritmu je možno vytěžovat více typů dokumentů, např. faktury, objednávky, příjemky, dodací listy, technické dokumenty, formuláře a další. Systém je schopen se naučit vytěžovat data z jakýchkoliv strukturovaných nebo polostrukturovaných dokumentů.

Chyby způsobené lidským faktorem (vynechání či prohození znaku aj.) se automatickým vytěžováním snižují na minimum. Systém sám na chybu upozorní a označí chybové hodnoty.

Software OCR je schopen propojit se s konkrétním IS (ERP, CRM, DMS) a umožňuje tak přímé uložení záznamů.

Systém OCR pracuje na základně algoritmu založeném na inteligentním učení a postupném poznávání vaší agendy. Díky této znalostní bázi je systém schopen zaznamenat například chybně přiřazená čísla účtů k fakturám aj., případně upozornit na nekompletní dokument (nízká kvalita skenu, která zamezí kompletnímu rozpoznání znaků). Postupem času se tedy celková data zkvalitňují.Automatická kontrola kvality vstupních dokumentů

OCR dokáže z konkrétního e-mailu vybrat a automaticky vytěžit faktury