DIGITALIZACE DOKUMENTŮ
VYTĚŽOVÁNÍ DAT

ŠETŘETE ČAS I PENÍZE, DIGITALIZUJTE SVÉ PODNIKÁNÍ!

Nabízíme řešení pro drobné podnikatele i velké firmy

V DigiDoc s.r.o. se specializujeme na proces digitalizace dokumentů a vytěžování dat, od počátečního převedení do elektronické podoby pomocí skenování a vytěžení potřebných dat  po implementaci systému pro správu dokumentů a řízení jejich oběhu. Digitalizace dokumentů je způsob, jak šetřit čas i pracovní síly, které by jinak musely investovat do náročného ručního přepisování dat, vyhledávání ve složkách a šanonech či vyhledávání konkrétních informací v textu samotném. 

Zároveň Vám digitalizace umožní elektronickou archivaci veškeré dokumentace. Vyhnete se tak ztrátě, založení dokumentu, znehodnocení dokumentu vlivem času nebo jiných okolností a úniku citlivých firemních či soukromých informací. Digitalizovat lze jakékoli listinné dokumenty, včetně fotografií, velkých formátů, vázaných dokumentů, nákresů apod.

Digitalizace = bezpapírová kancelář

Většina firemního provozu dnes již probíhá on-line – ať je to zasílání faktur a smluv e-mailem, archivace dokumentace v elektronické podobě, účetnictví, daňová přiznání, administrativní procesy, workflow firemní dokumentace či běžná komunikace se zaměstnanci a klienty. Postupně se vytrácí dokumenty v listinné podobě a jsou moderními firmami čím dál méně využívány. 

Digitalizace je velmi užitečnou nadstavbou, která za vás všechny tyto dokumenty zpracuje (software pro vytěžování dat a automatický přepis) a uloží do přehledného systému (software pro správu dokumentů). Vytvořením bezpapírové firmy ušetříte čas, finance i starosti, které provází papírové dokumenty. 

Zmodernizujte svou firmu, věnujte se plně svému podnikání a zredukujte papírování na minimum!

využívejte inteligentní české softwary a usnadněte si práci!