O nás

O NÁS

ODBORNÍCI NA DIGITALIZACI A TĚŽBU DAT

Společnost DigiDoc s.r.o. byla založena jako dceřiná společnost skupiny ATERRA GROUP a.s., která se zabývá účetnictvím, právním a daňovým poradenstvím, daňovými audity, obchodem a dalším. Svým zaměřením pokrývá DigiDoc s.r.o. veškeré možnosti digitalizace dokumentů, ať zpětné či probíhající, včetně souvisejících činností, jako je vytěžování dat a jejich správa. Mezi naše zákazníky  patří firmy, živnostníci, státní správa i soukromé osoby. Nacházíme se v Českém Dubu a patříme mezi největší specializovaná pracoviště pro digitalizaci v Libereckém kraji s rozšířenou působností do Středočeského kraje a Prahy.

DigiDoc s.r.o. byl vybudován za podpory Evropské Unie a je tak součástí projektů, které napomáhají sociálně znevýhodněným osobám s lepším uplatněním na trhu práce.

Název projektu: Digitalizací proti sociálnímu vyloučení

Číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003530

Popis projektu: Projektem dochází ke vzniku nového sociálního podniku rozšířením jeho podnikatelské činnosti o oblast digitalizace dokumentů, jejich archivace a související práce. Projekt reaguje na dva problémy, jednak dopomáhá společnosti k jejímu rozšíření o digitalizační centrum a jednak pomáhá uplatnit  zástupce znevýhodněných skupin uchazečů o zaměstnání v oblasti Českého Dubu – Liberecka. 

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření sociálního podniku (v rámci nově založené podnikatelské entity se jedná o rozšíření jejích oborů podnikání) a realizace jeho podnikatelských aktivit v souladu s naplněním principu sociálního podniku. V rámci projektu dojde k nákupu, implementaci a zprovoznění automatizované skenovací linky na digitalizaci různých dokumentů, uvedení této služby na trh primárně v místě svého podnikání, sekundárně pro trh celé ČR s ohledem na plnění principů sociálního podnikání a integrace sociálně znevýhodněných skupin na trh práce. 

Výsledky projektu: Výstupy projektu v podobě nakoupené technologie budou využívány při zpracování dokumentů do elektronické podoby a nabízeny všem zákazníkům, kteří projeví o nabízenou službu zájem. 

Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie.

Naše provozovna v Českém dubu

Jsme chráněná dílna

Zaměstnanci jsou zdravotně znevýhodněné osoby, poskytnutím našich služeb můžete uplatnit náhradní plnění.

Chráněné místo

Zajímáte se o digitalizaci? Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem.